Ekvador Kalite ve Güvenlik Müsteşarlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Sağlık Sertifikaları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, balıkçılık ve su ürünleri alanındaki sağlık konularında yetkili Ekvador Kalite ve Güvenlik Müsteşarlığı tarafından 18 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sağlık sertifikalarının yeni formatının yürürlüğe girdiği bildirilmekte olup, söz konusu sertifikanın örneği ekte iletilmektedir.

Bilginize sunarız.

EK: Sertifika örneği

İlgili Dosyalar