EKVATOR-TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden Alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırımlar ve Balıkçılık Bakanlığı’nın 25 Kasım 2021 tarihli ve MPCEIP-CGAJ-2021-0203-R sayılı Kararı ile Ekvator kanunlarına göre Ekvator-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (CET) (https://www.cetci.org/) kurulduğu, Oda’nın tek taraflı olarak Ekvator kanunlarına göre kurulduğu, ülkemiz ile yasal ve işleyiş olarak herhangi bir bağının bulunmadığı ve ticaret odasında Türkiye tarafından üye bulunmadığı bilgisi verilmektedir.
Buna ilaveten, söz konusu yazıda, anılan ticaret odası temsilcilerinin Ticaret Müşavirliğimizi ziyaretleri sırasında temsilcilerce Ekvator-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın temel hedeflerinin Ekvator’un ticaretini artırmak, ülkemiz ile Ekvator arasındaki ticareti güçlendirmek, Ekvator’un diğer pazarlarda da faaliyetlerini artırmak, ihracat ve üretim konusunda Ekvatorlu firmalara destek vermek olduğu; yalnızca ihracat odaklı bir kuruluş olmadıkları, Türk firmalar ile görüşmeler gerçekleştirerek başta demir-çelik mamulleri, şekerleme ürünleri olmak üzere çeşitli ürünleri ithal etmeyi planladıkları hususlarının da dile getirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.