Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ

Sayın Üyemiz,

TİM’den, Ticaret Bakanlığı’na atıfla alınan bir yazıda, elektronik kimlik bilgisine haiz eşyanın ihracatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda yapılacak olan kontrole ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesini teminen hazırlanan “İhracat:2019/5 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğin, 18.06.2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve anılan Tebliğ’in yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla