Endonezya’nın “Seyahat Koridoru Düzenlemesi” Önerisi Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, Endonezya’nın halihazırda küresel salgın sebebiyle tüm yabancı ülke vatandaşlarına yönelik olarak (ikamet ve çalışma izni olanlar hariç) genel giriş yasağı uygulamakta olduğu, bu durumun özellikle iş amaçlı ziyaretlerin önünde engel teşkil ettiğinin çeşitli üst düzey temaslar çerçevesinde Endonezya makamlarına iletildiği ve Endonezya makamlarınca da bu hususta güvenli seyahat koridoru tesis edilmesi önerisinde bulunulduğu belirtilmektedir.

Endonezya tarafının iki ülke arasında güvenli seyahat koridoru tesis edilmesi önerisi bağlamında, "Seyahat Koridoru Düzenlemesi"nin modalitelerininin belirlenmesinde faydalanılmak üzere, Endonezya'nın söz konusu kısıtlayıcı seyahat uygulamalarına ilişkin olarak varsa tecrübe edilmiş aksaklıklar ve/veya taleplerin Dışişleri Bakanlığına iletilmek üzere [email protected]  adresine 16.02.2020 Salı günü mesai bitimine kadar bildirilmesi beklenmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.