Enerji Teşvikinden Kısmen Devreye Alınan Yatırımlar da Yararlanacak

Sayın Üyemiz,

 

28/07/2020 tarih 31199 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(2019/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(2020/1)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Buna göre Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında enerji desteğinden yararlanılması için yatırımın kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesi yeterli olacaktır.

Yapılan değişiklikler;

- Nitelikli personel desteğinin, yatırım veya işletme döneminde uygulanacağına ilişkin ibare kaldırılmış olup, bu destek, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım ile istihdam edilen nitelikli personel dikkate alınarak uygulanacaktır.

- Enerji desteği, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren, kararda belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacaktır.

- Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için, kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin raporun onaylanması ile yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi gerekecektir.

- Enerji desteği uygulamasına, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ayda düzenlenen faturanın ilk okuma tarihinden itibaren başlanacaktır.

- Sigorta primi işveren hissesi desteğine başlanması için "yatırım döneminde" olunması hükmü kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, söz konusu Tebliğe aşağıdaki linkten erişim sağlanabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-9.htm