ETSG Sektör Duyurusu

Sayın Üyemiz,


            Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya almanın, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

              Anılan yazıda devamla, AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2024 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin itirazların Bakanlığa en geç 05/05/2023 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmekte olup liste ekte yer almaktadır.

            Bununla birlikte, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığından evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği bildirilmekte olup, itirazlara ilişkin formlara https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife- kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

           Öte yandan, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2023/18 sayılı İthalat Tebliği’nin incelenebileceği, ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenerek, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri

Hammadde ve Ara Mamul Sektörleri

Özge SEZGİN

Uzman

0312 204 99 25

[email protected]

Bekir Sıddık KIZMAZ

Uzman

0312 204 99 12

[email protected]

Koray ÇINAR

Uzman

0312 204 99 33

[email protected]

Mehmet BARAN

Uzman Yrd.

0312 204 95 81

[email protected]

Ali YANAR

Uzman Yrd.

0312 204 99 74

[email protected]

Elektronik ve Makina Sektörleri

Serkan ULUYOL

Uzman

0312 204 95 76

[email protected]

Tuba KÖSE SANDALCI

Uzman

0312 204 9B9ila3l B0EDİR tarafı

[email protected]

 

EK: Liste (29 sayfa)

İlgili Dosyalar

EK 19042023

(0.412974 mb)