ETSG Sektör Duyurusu

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, AB Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından 01.01.2021 dönemi için Covid-19 pandemisi sebebiyle coronavirüsle mücadelede kullanılan nihai ürünlerin üretimi için hammadde veya ara mamul ithalatında askıya alma / kota başvurularının süresini uzatma kararı aldığı ve bu kapsamda, 01.01.2021 dönemi için firmaların en geç 24.04.2020 tarihine kadar Bakanlıklarına askıya alma / kota başvurusunda bulunması gerektiği belirtilmektedir.

 

Başvuruların işleme konulabilmesi için 01.01.2021 dönemi için en geç 24.04.2020 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olmaları gerektiği, başvurulara ilişkin formlara “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarifekontenjani/askiya-alma-sistemi” adresinden ulaşılabileceği ve bahse konu askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ’nin (İthalat: 2020/18) incelenebileceği bildirilmektedir. Öte yandan anılan Bakanlıktan detaylı bilgi Öte yandan anılan Bakanlıktan detaylı bilgi alınabilmesini teminen ilgili kişilerin irtibat adresleri aşağıda yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

- Fundagül BACI                                Uzman T: 0 312 204 91 46                           E: [email protected]

- Burak AVCI                                      Uzman T: 0 312 204 91 89                           E: [email protected]

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

- Muhammet HARTAVİ                 Uzman T: 0 312 204 95 84                           E: [email protected]

- F. Hilal YÜNEY Mühendis           T: 0 312 204 92 96                                           E: [email protected]

- Gülbiz SEMİZ Uzman Yrd.          T: 0 312 204 99 63                                          E: [email protected]