FAS-AGADİR ŞEHRİNDE, AGADİR ŞEHRİNİN TOPLU TAŞIMA AĞI “BUSWAY” ARAÇLARININ ALIMINA İLİŞKİN İHALE

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; Rabat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya atfen Fas Agadir Yerel Kalkınma Şirketi “Société de Développement Local Grand Agadir Pour La Mobilité et Les Déplacements Urbains” Kurumu tarafından Agadir Şehrinin toplu taşıma ağı için “busway” araçlarının alımına ilişkin ihale açıldığı bilgisi verilerek açıklanan ihale duyurusunda; proje bütçesinin 178,2 Milyon Fas Dirhemi (yaklaşık 16,18 Milyon ABD Doları) olduğu, projenin ihalesine katılması için aday tarafından 2,5 Milyon Fas Dirheminin (yaklaşık 227.324,40 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, sunulacak başvuruların içeriğinin kamu ihalelerine ilişkin düzenlemenin 27, 29 ve 31 sayılı maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, ihale dosyalarının 1000,00 Dirhem ücreti karşılığında “Département Administratif et Financier bureau n°20, 2ème étage Immeuble Igoudar Avenue des FAR-Agadir Tel:+212528822233 -Fax:+212528822230” adresinden alınması gerektiği, dosyaların www.marchespublics.gov.ma kamu ihaleleri portalından da indirilerek temin edilebileceği, ancak dosyaların portaldan indirilmesinin adayları belirtilen Departmandan dosyaları alma gerekliliğinden muaf tutmayacağı vurgulanmıştır.

Bu kapsamda ihalede adayların, “Monsieur le Directeur Général de la SDL Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements urbains SA”ya hitaben, N°22, 2ème Etage Immeuble Igoudar Avenue des FAR – Agadir” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da "Département Administratif et Financier bureau N°20, 2ème Etage Immeuble Igoudar Avenue des FAR - Agadir" adresine alındı belgesi karşılığında teslim edebilecekleri ya da doğrudan Kurumun yerine başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale Komisyon Başkanına ihale başvurusunu teslim edebilecekleri, 10 Kasım 2022 günü yerel saat ile 11.00’da ihaleye ilişkin başvuru zarflarının açılacağı hususlarına yer verilmektedir.

İhaleye ilişkin orijinal doküman ekte yer almakta olup dokümanların https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=663391&orgAcronyme=g3h bağlantısından indirilmesi mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

EK: İhale Duyurusu

İlgili Dosyalar