Fas Kapsamında Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Fas gümrük noktalarında gerçekleştirilen bazı sanayi ürünlerinin ithalatındaki uygunluk kontrollerinin, başlatılan yeni bir uygulama ile 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlandığı, Fas Sanayi Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı ile Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol ApplusFomento firmalarının anlaşma sağladığı, ayrıca söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesinde oluşabilecek sıkıntılar sebebiyle de 20 Haziran 2020 tarihine kadar geçiş döneminin tanımlandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Rabat Ticaret Müşavirliğinin zaman içerisinde uygulamanın nasıl ilerlediğine ilişkin yetkilendirilmiş firmalarla yapmış oldukları görüşmeler sonucunda, uygulama listelerinde güncellemeler yapılabildiğinin anlaşıldığı belirtilmekte, bu minvalde, ihracatçı firmaların aşağıdaki listeleri ürün kodu ile kontrol ederek ihraç edecekleri ürünlerin uygunluk kontrollerinin ülkemizde mi, ya da Fas'ta mı gerçekleştirileceği konusunda bilgi sahibi olabileceği ifade edilmektedir.

Menşe ülkede kontrol edilecek ürünler listesi:

http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20a%20l%20origine_1.pdf

Fas varış noktasında, kontrol edilecek ürünler listesi:

http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20%20au%20MAROC%20V1.pdf

Bununla birlikte, Faslı Bakanlık tarafından yapılan bir duyuru ile, normal koşullarda kontrollerin çıkış ülkesinde gerçekleştirilmesi gereken ürünlerle ilgili COVID-19'dan kaynaklı sebeplerle zorlukların yaşanması ve kontrolün çıkış ülkesinde gerçekleştirilememesi halinde istisnai bir uygulama olarak 20 Haziran 2020 tarihinden sonra Fas'a ulaşan mallar için Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrollerini gerçekleştirme imkanının tanınacağı; ancak, bu imkandan faydalanabilmek için ön koşul olarak ilgili ithalatçılar tarafından, Fas'ta gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği PORTNET internet platformu üzerinden ithalat başvurusu yapılırken “Yeminli Beyanname” (Declaration sur L'honneur) verilmesi gerektiği, aksi takdirde bu istisnai uygulamadan faydalanmanın mümkün olmayacağı hususlarının kamuoyu ile paylaşıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla