Fas Krallığı - İthalatta Uygulanan Uygunluk Kontrolleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen bir yazıda, Ticaret Bakanlığına Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Fas’a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland, İspanyol Applus Fomento, Faslı SGS Maroc ve Intertek Labtest firmalarına taşere edildiği ve söz konusu kontrollerin adı geçen şirketler tarafından gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığına atfen, sürekli olarak güncellenen istisna ürün listesi dışında kalan sanayi ürünleri için gerekli uygunluk sertifikalarının menşe ülkesinde adı geçen firmalardan temin edilmesinin ve Fas Gümrük İdaresine ibrazının zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bazı Türk firmalarından alınan bilgiler çerçevesinde Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan şifahi görüşmelerde yukarıda isimleri anılan “Bureau Veritas” ve “TUV Rheinland” firmaları ile uygunluk sertifikaları konusunda yapılan anlaşmaların askıya alındığı, bu çerçevede söz konusu firmalar tarafından 27 Haziran 2023 tarihine kadar düzenlenen belgelerin geçerli olacağı, anılan tarihten sonra düzenlenen belgelerin Fas Gümrük İdaresi tarafından kabul edilmediğinin altı çizilmektedir. Ayrıca, söz konusu uygulamaya ilişkin resmi bir duyuru yapıldığında Müşavirlik tarafından gerekli bildirimin ivedi olarak iletileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.