Fas Tarafından Evcil Sığır İthalatına Karşı Uygulanmakta Olan Gümrük Vergisinin Askıya Alınması

Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda;  Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin 20 Ekim 2022 tarih ve 6373/211 sayılı genelgesiyle, 19 Ekim 2022 tarih ve 2-22-818 sayılı kararnameyle evcil sığır ithalatına karşı uygulanmakta olan gümrük vergisinin askıya alınmasına karar verildiği, söz konusu uygulamanın 200.000 baş kontenjanı aşmayacak şekilde uygulanacak olup 0102.29 GTİP kodu kapsamında ithal edilen ve en az 550 kilogram ağırlığındaki evcil sığırlar için geçerli olacağı, bu uygulamadan faydalanmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının verdiği Gümrük Muafiyeti Dilekçesinin (Demande de Franchise Douanière - DFD) sağlanmasının gerektiği, bu uygulamanın 21 Ekim 2022 – 31 Aralık 2023 dönemini kapsayacağı bildirilmektedir. Genelgenin bir örneği ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

EK: Genelge metni için tıklayınız.

İlgili Dosyalar

EK Genelge

(0.27867 mb)