Fas'a E-Ticaret Yoluyla Gönderilen Tüm Ürünlerin İthalat Vergilerine Tabi Tutulması

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda Ticaret Bakanlığı Rabat Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin ekte yer alan 1 Temmuz 2022 tarih ve 6346/210 sayılı sirkülerinde, Gümrük ve Dolaylı Vergi Kanununun (CDII) 164-1-e maddesi ile 9 Ekim 1977 tarih ve 2-77-862 sayılı Kararnamenin 190-e-2 maddesinin birleşik hükümleri uyarınca, mutad meskeni Fas'ta bulunan gerçek ya da tüzel kişilere elektronik ticaret yoluyla gönderilen ve alkollü içecekler ve tütün hariç değeri 1.250 dirhemi geçmeyen ürünlerin ithalat vergisinden daha önce muaf olduğu, bu defa bahsi geçen Kararnamenin 190-e-2 maddesini tadil eden 16 Haziran 2022 tarih ve 2-22-438 sayılı Kararname uyarınca, elektronik ticaret vasıtasıyla satın alınan tüm ürünlerin ithalat gümrük vergilerine tabi olacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, değeri 1.250 dirhemi geçmeyen, kişiden kişiye doğrudan gönderilen ve ticari nitelikte olmayan ürünler hariç olmak üzere, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren elektronik platformlar üzerinden satın alınan ürünlerin, değeri ne olursa olsun, ithalat gümrük vergilerine tabi olacağı hususlarına yer verilmektedir.

Ek: Fas İnternet Alışveriş Sirküleri

İlgili Dosyalar