Fazla Mesai Programı - Pilot Uygulamaya Geçiş

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan elektronik sisteminin, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için 05.06.2018 tarihi itibarıyla Ankara Gümrük Müdürlüğünde, 13.08.2018 tarihi itibarıyla Erenköy Gümrük Müdürlüğünde pilot olarak devreye alındığı belirtilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla gelinen aşamada;

 

1- Fazla mesai ücretlerinin peşin olarak ödenmesi (İhracat beyannamesine/TIR karnesine/ihracat refakat belgesine ait ödenmiş statüde bir fazla mesai başvurusunun bulunmaması halinde, gümrük işlemleri sistem tarafından ilerletilmeyecektir.)

2- Yükümlüler tarafından her defasında banka veya saymanlık aracılığıyla ödeme yapılması yerine, global bir hesap oluşturmak suretiyle tahakkuk tutarının bu hesaptan otomatik düşümünün yapılması,

başta olmak üzere, söz konusu sistemde birtakım yeni düzenleme ve iyileştirmeler yapıldığı ifade edilmektedir.

 

Bununla birlikte, bahsi geçen düzenlemelerin, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için halihazırda pilot uygulamanın devam ettiği Ankara ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinde 13.12.2021 tarihi itibariyle devreye alınmasının öngörüldüğü ayrıca yükümlü ve memurlara yönelik rehberlerin, global hesap işlemlerini de kapsayacak şekilde güncellendiği ve kullanıcı profiline göre “Fazla Mesai” modülünde yer alan “Yardım” menüsüne konulacağı da ayrıca bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.