Filistin'e ve İsrail'e Yapılan İhracatta Yaşanan Sorunlar Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Sayın Bakanımızın 7-8 Şubat 2023 tarihlerinde Filistin-İsrail ile ilgili gerçekleştirilecek muhtelif programlara katılımları öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ziyaretlere hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere, firmalarımızın anılan ülke pazarlarına girişte karşılaştıkları “firma ve ürün bazında”, “somut ve spesifik” vakaları içeren sorunlar, firmaların talep ve değerlendirmelerine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu iletilmektedir.

Bu kapsamda anılan ülke pazarlarına ilişkin olarak yukarıda maruz hususlar kapsamında firmalarımızın karşılaştıkları sorunlara ve değerlendirmelere ilişkin ekte yer alan sorun-görüş bildirim formunu doldurarak [email protected] adesine iletmeleri büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun-Görüş Bildirim Formu

İlgili Dosyalar