Firma - Uluslararası Öğrenci İşbirliği Projesi

Sayın üyemiz,

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, bilindiği üzere ülkemiz, dünyanın neredeyse her ülkesinden uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığı belirtilmektedir. Bu insan kaynağı, ihracatta hedeflenen seviyelere ulaşabilmek için, yurt dışında ticaret yapan iş insanlarımızın ilgili ülkeyi iyi tanımaları, o ülkeye yönelik kapsamlı ve detaylı çalışmalar yapmaları yönünde potansiyel teşkil etttiği belirtilmektedir.


Bu kapsamda, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından uluslararası öğrenciler ile ihracatçı iş insanlarımızı buluşturmayı amaçlayan http://ik.hib.org.tr/ web sitesi yayına girdiğinden bahsedilmiştir.


Bahse konu web sitesi ile uluslararası öğrencilerin öğrenci iken staj statüsünde ve mezuniyetlerini müteakip Türk ihracatçı firmalar bünyesinde gerek Türkiye’de gerekse kendi ülkesinde işbirliği yapmasının öngörüldüğü, bu kapsamda üniversitelerimizde öğrenim gören ve kendi ülkelerinde iş yapan ihracatçı firmalarımızda çalışmak isteyen uluslararası öğrencilerin başvurularının ücretsiz olarak alınmaya başlandığı ifade edilmiştir.
 

Bilgilerinize sunulur.