Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden iletilen bir yazıya atıfla, ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütüldüğü bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, ülkemizin Avrupa Birliği uyum sürecinde AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında; 16/4/2014 tarihli ve (AT) 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak, Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, ancak bu Yönetmeliğin (AT) 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne tam olarak uyumlu olmadığı ifade edilmektedir.

 

Bahse konu Yönetmeliğin ilgili AB direktifi ile uyumlaştırılması için, Florlu Sera Gazları (F-Gazlar) Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi'nin Bakanlıkları koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilmekte olup, projenin, 29.08.2020 tarihinde resmi olarak tamamlandığı, bu proje ile, iklim değişikliğini önlemeye yönelik küresel çabalara katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklı sera gazı salınımlarını azaltmak ve AB iklim politikası mevzuatına uyum sağlamak, F-gazlar konusunda kapasite geliştirmek ve mevzuatı iklim değişikliğini önleyici faaliyetlere hazırlamak üzere ulusal kapasiteyi arttırmanın amaçlandığı bildirilmektedir. 

 

Proje kapsamında; Avrupa Birliği'nin (AT) 517/2014 EC sayılı florlu sera gazlarına ilişkin direktifine ve Kigali Değişikliğine uyumlu olarak Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik taslağı hazırlanmış olup söz konusu taslak Yönetmeliğin yayımlanması ile şu an yürürlükte bulunan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak mülga edileceği ve Kigali Değişikliği'nin TBMM Dışişleri Komisyonundan geçip resmi onay sürecinin halen devam ettiği ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda, söz konusu taslak Yönetmeliğe ilişkin görüşlerinizin, ekte iletilen "Görüş Bildirim Formu" kullanılarak, 12 Ocak 2021 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] mail adresine gönderilmesi hususu sunu bilgilerinize sunarız.

 

Taslak Yönetmelik için tıklayınız.

Yönetmelik Gerekçesi için tıklayınız.

Görüş Bildirim Formu için tıklayınız.

İlgili Dosyalar

Taslak Yönetmelik

(0.091509 mb)