Gabari Sınırlarını Aşan Yabancı Araçlara İlişkin Cezalar Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, 4 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan 425-FZ sayılı Rusya Federasyonu (RF) Federal Kanununa göre gabari sınırlarını aşan yabancı araçlara ilişkin cezai hükümlerde düzenlemeye gidildiği ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda:

- Aracın gabari sınırlarını 10 cm’den fazla olmayacak şekilde aşması durumunda 100 bin Ruble,

- 10 cm’den fazla ancak 20 cm’den fazla olmayacak şekilde aşması durumunda 200 bin Ruble,

- 20 cm’den fazla ancak 50 cm’den fazla olmayacak şekilde aşması durumunda 300 bin Ruble,

- 50 cm’den fazla aşması durumunda ise 400 bin Ruble

ceza tatbik edilmesi hükmü getirildiği ve düzenlemenin 14 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

 

İlave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz ([email protected]) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.