GAİB MART 2022 AKŞAM WEBINAR TAKVİMİ HK.

Sayın Üyemiz,

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, ilgililerine yönelik olarak 2020 yılının Nisan ayından itibaren webinarlar düzenlendiği belirtilmektedir. 

Söz konusu webinarlara ilaveten, bilhassa çalışanlara yönelik olarak, Birliklerince 2022 yılının Mart ayından itibaren akşam webinarları düzenleneceği ifade edilmektedir. Birlikleri tarafından 2022 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek akşam webinar takvimine ilişkin bilgiler Ek- 1’deki tabloda yer almakta olup, mezkûr etkinlikler ZOOM Online Platformu aracılılığıyla ücretsiz gerçekleştirilecektir. 

Katılım Belgeli etkinliklere katılmak isteyen ilgililerin https://www.gaib.org.tr/tr/f/405.html başvuru linkinden online kayıt yaptırmaları gerekmekte olup, kayıt yaptıran ilgililere toplantı davet linki eğitim günü e-posta ve SMS ile gönderilecektir. Etkinlik programı ekte yer almaktadır. 

 

Ek: Eğitim Takvim ve İçeriği

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar