Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfla, 05.03.2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilmekte olup, 7223 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda ürünün güvenli olup olmadığının değerlendirilmesinin genel ürün güvenliği mevzuatına göre yapılacağını, 24'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin ise genel ürün güvenliğine ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından belirleneceğini hükme bağladığı ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, Kanunun 24'üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2001/95 sayılı Avrupa Birliği (AB) Genel Ürün Güvenliği Direktifini uyumlaştırma amacı taşıyan "Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı”nın görüşe açıldığı belirtilmektedir.

 

Bahse konu yönetmelik taslağı Ek-1’de yer almakta olup, taslağa ilişkin görüşlerinizin Ek-2’de yer alan görüş bildirme formu doldurularak 4 Ağustos 2020 Salı günü mesai bitimine kadar  [email protected] adresine bildirilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek-1 Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı

Ek-2 Görüş Bildirim Formu