Genelge Ek İhdası

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren İhracat Destekleri Hakkında Kararın 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olduğu ve bu kapsamda, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelgenin 13.09.2022 tarihinde, Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelgenin 10.10.2022 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Anılan yazıda, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelgenin EK 1 (Katılımcı Şirket Talep Yazısı) ve Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelgenin EK A’sında değişiklikler yapıldığı ifade edilmiştir. Diğer taraftan, Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelge'ye EK A-2 (Beyanname) ekinin eklendiği de belirtilmiştir.

Bahse konu ekler aşağıda iletilmekte olup, ayrıca www.ticaret.gov.tr internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

EKLER:
1- UR-GE Proje Desteğine İlişkin Genelge EK 1 (Katılımcı Şirket Talep Yazısı)
2- Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelge Ek A
3- Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelge Ek A-2 (Beyanname)