Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Güncellemeleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

TC. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde, ülkemize tek taraflı olarak tercihli tarife uygulayan ülkelerin Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyonu Sisteminde (MEDOS) gerekli düzenlemeler TİM tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği üzere;

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS): Gelişmekte olan ülkelerin sanayi malları ihracatlarını arttırabilmek amacıyla, gelişmiş ülkelerin bu ülkelerden yaptıkları ithalatta belirli bir taviz marjı tanımalarını öngören bir sistemdir. Böylece, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerden ithal ettikleri sanayi malları üzerindeki vergilerini “karşılıklılık” esası dışında tek taraflı olarak sıfırlamakta veya indirmektedir.

Türkiye’ye GTS kapsamında tek taraflı olarak tercihli tarife uygulayan ülkeler Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda’dır. Dolayısıyla ihracatçılarımızın GTS kapsamında bu ülkelere yapacakları ihracatlarda söz konusu tarife indirimi ve tavizlerinden yararlanması söz konusudur. Yine hatırlanacağı üzere ABD geçtiğimiz yıllarda Türkiye'yi kendi uygulamakta olduğu GTS sisteminden çıkarmıştı.

Diğer yandan; Türkiye’nin de GTS kapsamında Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) ile En Az Gelişmiş Ülkeler'e (EAGÜ) yönelik olarak uyguladığı çeşitli tarife indirimleri ve tavizler bulunmaktadır.

Türkiye'nin uyguladığı GTS kapsamında güncellenen GYÜ ve EAGÜ listelerine ve uygulanan vergi oranlarına aşağıdaki Resmi Gazete linkinden ulaşmak mümkündür:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M3-1.pdf

Bilgilerinize sunulur.