Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atıfla,  4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi”nin devreye alındığı, Bakanlıklarının web sayfasında yer alan https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar adresi üzerindeki “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı yardımıyla BİLGE sistemi kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak ya da “e-devlet şifresi” ile Sisteme erişimin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, söz konusu Sistem ile, adı geçen Bakanlık tarafından BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen gümrük beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmekle birlikte sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabilmesinin sağlandığı belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte Sistem üzerinde, firma/şahıslar tarafından, yalnızca kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgiler; dolaylı temsilciler tarafından ise kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş kararların yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgilerinin de sorgulanabilmesinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.