Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyalar Hakkında

Sayın Üyemiz

Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bu çerçevede hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi ekte sunulmaktadır. AB ithalat değeri 15.000 avro'nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2021 Ocak döneminde listeden çıkartılması öngörülen ve kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak, 2021 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda, ilgili firmaların en geç 06/03/2020 tarihine kadar Bakanlığa temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olmaları gerekmektedir. Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi  adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Ek: Vergisi Askıya Alınmış Olan Eşya Listesi

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

- Fundagül BACI Uzman T: 0 312 204 91 46 E: [email protected]

- Burak AVCI Uzman T: 0 312 204 91 89 E: [email protected]

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

- Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: [email protected]

- Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0 312 204 92 96 E: [email protected]

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-19.htm

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla