GÜNCELLENEN ULUSAL YETERLİLİKLERİN GÖRÜŞE SUNULMASI

Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartları ile ulusal yeterlilikleri belirlemekte, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır.

Yapılan çalışmalar sonucunda ulusal meslek standardındaki/ulusal yeterlilikteki güncellemeler mesleğin seviyesi, kapsam ve sınırlarını önemli düzeyde etkileyen değişiklikleri içeriyorsa, güncellenen standart/yeterlilikler ilgili tarafların görüşüne sunulmaktadır.

Bu kapsamda İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından hazırlanan "Dikiş Makinesi Operatörü (Deri/Kürk Hazır Giyim)" Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği güncelleme çalışmaları yine İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Güncellenen standart ve yeterliliğe ilişkin değerli görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılarınız söz konusu yeterliliklerin kalite ve kabul edilebilirliğini artıracaktır.

Taslak Ulusal Meslek standardı ve Ulusal yeterliliğe ilişkin Görüş ve Önerilerinizin 2 Ekim 2023 tarihinde kadar ekte yer alan UMS ve UY Görüş Formlarına yazılarak [email protected] mail adresine veya İTKİB- Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 Bahçelievler / 34197 İstanbul adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,