Gürcistan'da Süre Kısıtlaması Uygulamasının Kaldırılması Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Tiflis Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan ve bir örneği ekte bulunan 30/03/2021 tarihli bilgilendirmeye atıfla; Covid-19 tedbirleri kapsamında 2020 yılında uygulamaya giren Gürcistan’dan transit geçen veya ithal/ihraç yükü taşıyan yabancı plakalı yük taşıtlarının tâbi olduğu transitte 36/48 saat ve ithal/ihraç taşımalarda 96 saat ve 7 gün olarak uygulanan ülkeyi terk etmek üzere tanınan süre kısıtlamaları uygulaması 25.03.2021 tarihli ve 453 sayılı Karar'ın Gürcistan Resmi

Gazetesinde aynı tarihte yayımlanmasıyla yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.

 

Bununla birlikte şoförlerimizin izin verilen sahalar dışında durulmaması gibi süre şartı dışında kalan yürürlükteki diğer pandemiyle mücadele kurallarına riayet etmeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

Belirtilen düzenlemeyle süre kısıtlamasına ilişkin pandemi öncesi rejimde geçerli olan kurallara dönülmüştür.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla,