Gürcistan'da Yeni Yatırım Teşvik Programı Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Tiflis Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgilere atıfla, Gürcistan'da asgari 10 milyon Gel (yaklaşık 3 milyon ABD Doları) yatırım yapacak ve 150 kişilik yeni istihdam oluşturacak uluslararası yabancı yatırımcıların 1 milyon Gel (Yaklaşık 300 bin ABD Doları) tutarına kadar devletten destek alabilmesine yönelik açıklanan teşvik programının 30/11/2020 tarihli Gürcistan Resmi Gazetesinde yayımlanan 717 sayılı Karar ile yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. İş süreçleri outsourcing alanındaki yatırımlarda ise yatırım zorunluluğu 5 milyon GEL ve asgari 200 istihdam oluşturma şartı bulunmaktadır. Teşvik kapsamındaki alanlar elektrik-elektronik mühendisliği ürünleri; uçak parça ve modülleri üretimi; taşıtlar, ekipman ve parçaları üretimi; iş hizmet/süreçleri outsourcing; depo ve lojistik merkezleri ile uçak bakım ve tamiridir.

 

Yazıda devamla, programa ilişkin detaylara Gürcistan Yatırım Ajansının http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/en/News/the-state-program-fdi-grant adresli internet sayfasından ve https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5041643?publication=0 adresinde yayımlanan karardan ulaşılabildiği belirtilmektedir.

 

Gürcistan; ülkemiz, AB, BDT ülkeleri ve Çin ile serbest ticaret anlaşmalarına sahip, ayrıca ABD, Kanada ve Japonya'ya GTS kapsamında tarife avantajlarıyla ihracat yapma imkânı olan bir ülkedir. Bu kapsamda Gürcistan'a, üçüncü ülkelere ihracat odaklı çeşitli uluslararası yatırımlar yapılmaktadır. Söz konusu teşvikten yararlanmak isteyebilecek firmalarımız için Gürcistan üzerinden tarife avantajıyla erişimin mümkün olduğu pazarlara ihracat gerçekleştirilmesinde avantaj ve fırsatlar bulunduğu değerlendirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla,