Hammadde Fiyatlarındaki Güncel Gelişmeler

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Kovid-19 salgını ile birlikte bazı ürünlerin arzında yaşanan daralmalar ve talep yönünde gerçekleşen değişimler ile birlikte hammadde fiyatlarındaki ve bu hammaddelerden elde edilen ürünlerdeki fiyat artışlarına ilişkin geri bildirimler alındığı ifade edilmiştir.  Yazıda devamla, ihracatımızın rekabet gücü ve sürdürülebilirliği açısından etkili olması muhtemel olan hammadde fiyatlarındaki söz konusu gelişmelerin tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bir çalışma kapsamında ihracatçı sektörlerimizin konu hakkındaki görüşlerinin alınmasının yararlı görüldüğü belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede hammadde temininde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ekte yer alan formatta 23 Mart 2021 Salı günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Görüş bildirim formu için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

İlgili Dosyalar