Helal Akreditasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması veya Geri Çekilmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Helal Akreditasyon Kurumu'ndan alınan yazıya atıfla, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) kurulduğu ve HAK'ın temel faaliyet alanı olan helal akreditasyon hizmetine başlayabilmesi amacıyla Kurum görev ve iştigal alanı çerçevesinde alt mevzuat çalışmalarına devam edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 16 Ekim 2019 tarihli ve 30920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik" kapsamında hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan "Helal Akreditasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması veya Geri Çekilmesine ilişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Taslağı"na ilişkin uygulamaya esas alınmak üzere görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu hususu da ayrıca belirtilmektedir.

Bu çerçevede Tebliğ'e ilişkin görüş ve önerilerin ekteki görüş formu doldurularak 26 Ocak 2020 Salı günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Görüş Formu

Ek: Tebliğ Taslağı

İlgili Dosyalar

Görüş Formu

(0.045056 mb)

Teblig Taslagi

(2.171429 mb)