Helal Teknik Eğitimleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıda, Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) görevleri arasında helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmenin yanı sıra helal belgelendirme özelinde sektör paydaşlarına ve profesyonellere yönelik eğitimler düzenlemenin de yer aldığı, bu kapsamda, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarında (belgelendirme kuruluşları) çalışan/çalışacak kişilere yönelik olarak 14-17 Aralık 2020 tarihleri arasında teknik eğitim verilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, bahse konu eğitimin; İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) ilgili kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan “OIC/SMIIC 1: 2019 Helal Gıda için Genel Kurallar” ve “OIC/SMIIC 2: 2019 Uygunluk Değerlendirmesi - Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Kurallar” standartları ile söz konusu belgelerde atıfta bulunulan ISO standartlarının ilgili maddeleri başta olmak üzere diğer teknik metinlerin yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon süreçlerini içerdiği belirtilmektedir. Başvuru formu ekte yer alan eğitim programının 4 gün (toplam 16 saat) süre ile MICROSOFT TEAMS® uygulaması üzerinden canlı çevrimiçi (online) katılım şeklinde tasarlandığı, eğitim programı kontenjanının 20 kişi, katılım ücretinin ise 1.000 ₺/kişi olduğu bildirilmektedir.

 

Bununla birlikte, ilerleyen dönemde dünyadaki helal belgelendirmenin tarihçesi ile akreditasyon kurumlarının ve belgelendirme kuruluşlarının faaliyet süreçleri, OIC/SMIIC 1 “Helal Gıda İçin Genel Kurallar” Standardı, helal belgeli ürün ve hizmetlerin uluslararası ticareti, çeşitli ülkelerdeki helal belgelendirmeye ilişkin teknik düzenlemeleri kapsayan "Helal Gıda Standardı Temel Eğitimi”nin düzenleneceği, söz konusu eğitimin de bilahare Helal Akreditasyon Kurumu resmi internet sitesinden ilan edileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla,