Helal Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan bir yazıda, Helal Akreditasyon Kurumu Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıya atıfla, 04/06/2022 tarihli ve 31856 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 uncu ve 11 inci Maddesi ile değişik 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca ithalat da dâhil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK tarafından akredite olma zorunluluğu getirildiği, bahse konu değişikliğin 1 (bir) yıllık geçiş sürecinin ardından uygulamaya alınacağı, geçiş sürecinin ardından akredite olmaksızın helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlara HAK tarafından 1 (bir) milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı ifade edilmektedir.
Anılan yazıda devamla, HAK’tan akredite olmadan yetkisiz bir şekilde belge düzenleyen kuruluşlardan helal belgesi alarak bu belgeye istinaden ürünleri üzerinde helallik işareti/markalarına yer veren işletmelerin, 10/01/2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin “Doğruluk ve dürüstlük”, “İtibardan haksız yararlanma”, “Aldatıcı eylemler” maddelerindeki hüküm ve ilkelere aykırı hareket etmiş olacaklarından ötürü Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu vasıtasıyla yukarıda anılan mevzuata göre idari para cezalarına tabi olabileceği belirtilmektedir.
Bununla birlikte, tüm bu gelişmeler ışığında, iç piyasaya arz edilmek üzere imalat ve hizmet sunumu faaliyetinde bulunan firmalarımızın; alanında ülkemizdeki tek resmi otorite olan HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından helal belgelerini almalarının büyük önem arz ettiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.