Hindistan - Bureau Of Indian Standards (BIS) Hususunda Firmalarımıza Verilen Bilgiler

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğinden yapılan bir bildirime ve Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, son dönemde firmalarımızca Müşavirliklerine gerçekleştirilen bazı başvurularda Hindistan'da yerleşik bir firma tarafından ihraç ürünlerinin “Bureau of Indian Standards (BIS)” kurumunun standartlarına uygunluğunun sağlanması gerekliliğine yönelik birtakım çelişkili bilgi ve önerilerin verildiğinin anlaşıldığı ve bu kapsamda Müşavirliklerince ilgili kurum nezdinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda;
- BIS tarafından Hint standartlarına uygunluk zorunluluğunun yalnızca (https://www.bis.gov.in/index.php/product-certification/products-under-compulsory-certification/) adresinde yer alan ürünlerde geçerli olduğu,
- Söz konusu ürünler kapsamında ilgili uygunluğun alınması için üretici firma tarafından doğrudan ve yalnızca BIS'e başvuru yapılmasının gerektiği,
- Bahse konu uygunlukla ilgili olarak (https://www.bis.gov.in/) adresinde detaylı prosedürlerin bulunduğu, yalnızca BIS tarafından yapılan denetimle verildiği ve ülkemizde veya başka bir ülkede bulunan kurum/kuruluş/şirketlerce ilgili denetim/onay işleminin yapılamadığı,
şeklinde bilgilere ulaşıldığı ifade edilmekte olup, firmalarımızca aksi yönde ulaşan bilgilere temkinli yaklaşılması fayda bulunduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.