HİR Mücbir Sebep - Ek Süre Onayı

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgınının bugüne kadar çok sayıda insanda görüldüğü ve salgın sebebiyle onbinlerce insanın hayatını kaybettiğinin bilinmekte olduğu, yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalığın, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edildiği ifade edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nce de küresel salgın (pandemi) olarak ilan edilen mezkûr hastalık nedeniyle hastalıktan etkilenen ülkeler ve ülkemiz tarafından sınır kapısından yapılan geçişler, uçuşlar ve seyahatlerin yasaklanmış veya kısıtlanmış olduğu, bu durumun ithalatçı ülkelerce konulan yasaklar ile fiilen aynı sonucu doğurduğu belirtilmektedir.

Söz konusu salgın nedeniyle, 11/05/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin 10 ve 24 üncü maddelerinde anılan Bakanlığa verilen özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırma, mücbir sebep hallerine istinaden ek süre verme yetkisinin kullanılmasının zorunluluk haline geldiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda; Bakanlık Makamının 08/04/2020 tarihli ve 53761570 sayılı Onayı ile bu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış hariçte işleme izin belgelerine/izinlerine, en geç belge/izin süresi sonundan itibaren bir (1) ay içerisinde müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2007/5 sayılı Tebliğ’in 10 ve 24 üncü maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi, Onayın ise 31/12/2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.