Hırvatistan Karşılıklılık Bildirisi Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; 1/5/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “KDV Genel Uygulama Tebliği”nin 26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, buna göre, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayan fuar, panayır ve sergi katılımcılarının münhasıran bu işlerle ilgili mal ve hizmet alımları nedeniyle Türkiye'de ödedikleri KDV'nin, ilgili ülkelerle karşılıklı olmak kaydıyla iadesi mümkün bulunduğu ve bu çerçevede, Hırvatistan ile Türkiye arasında Karşılıklılık Bildirilerinin imzalandığı, 10/4/2023 tarihinden itibaren Hırvatistan'da ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayan fuar, panayır ve sergi katılımcılarımızın münhasıran bu işlerle ilgili mal ve hizmet alımları nedeniyle Hırvatistan'da ödedikleri KDV'yi anılan ülkede iade alabilmelerinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.