Hırvatistan’da ÖTV İadesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Zagreb Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 16 Kasım 2022 tarihinde Hırvatistan Gümrük İdaresi tarafından ÖTV kısmi iadesinden Türk taşımacılarının yararlanıp
yararlanamayacağı hususuna ilişkin olarak özetle, Türkiye'deki ticari işletmelerin, Hırvatistan Cumhuriyeti'nde gayri nakdi ödeme yöntemiyle satın aldıkları motorin için ödedikleri ÖTV'nin bir kısmını Özel Tüketim Vergileri Kanunu'nun 105. maddesi uyarınca geri alabilecekleri ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ÖTV iadesinden yararlanmak için hak sahipleri siciline kayıt yapılması gerektiği, ÖTV'nin iadesi için ilk başvuru yapıldığında, hak lehtarının yetkili gümrük idaresince hak sahipleri siciline kaydedildiği ardından ticari eşya ve yolcu taşımacılığında yakıt olarak kullanılan motorin için ödenen ÖTV'nin bir kısmının iadesi talebi üzerine işlem gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, eşya taşımacılığı ve yolcu taşımacılığında ödenen ÖTV'nin bir kısmının iade tutarına ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabileceği; ayrıca haksahiplerinin, ÖTV iadesi başvurularını ekleriyle birlikte aşağıdaki adreslere elden teslim etmelerinin veya posta yoluyla göndermelerinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

link:https://carina.gov.hr/featured/excise-duty-refund-for-commercial-transport-of-goods-andpassengers-6744/6744


• Bölgesel Gümrük Ofisi Zagreb (Avenija Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb-Hırvatistan
Cumhuriyeti),
• Gümrük Ofisi Varaždin (Ulica braće Krajanski 18, 42 000 Varaždin- Hırvatistan
Cumhuriyeti)

Saygılarımızla,