Hızlı Kargo Taşımacılığında Yeni Düzenleme

Sayın Üyemiz,

23.07.2019 tarih ve 30840 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7) yayımlanmış olup, bahse konu Tebliğ ile;

  • Kara yolu ve hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabileceği Gümrük Müdürlükleri arasında yer alan “Halkalı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi “Muratbey Gümrük Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.
  • “Aynı kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir” İfadesi ise “Aynı gerçek kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece, ayda en fazla 5 taşıma senedi sınırlamasında, tüzel kişiler kapsam dışında bırakılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.