HONG KONG TİCARİ İSTİHBARAT HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Hong Kong Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, ticari istihbarat sorgularında muteber ve kapsayıcı niteliği haiz bilgilerin sağlanması amacı ile Hong Kong’un önemli Ticaret Odaları arasında kabul edilen Hong Kong Genel Ticaret Odası tarafından, 2019 yılından itibaren, Hong Kong’da yerleşik firmalara, bir yıl süre ile geçerliliği bulunan “İşletme Kimlik Sertifikası” düzenlenmeye başlandığı belirtilmekte ve Hong Kong’da yerleşik firmanın talebine bağlı olarak, Ticaret Odası tarafından ücreti mukabili düzenlenen bu belgede, kamuya açık erişim sağlanabilen ve halihazırda Hong Kong Ataşeliğince paylaşılmakta olan bilgilere ilaveten Hong Kong’da yerleşik firmanın çalışan sayısı, kurumsal banka hesabının bulunup bulunmadığı, aktif lisans durumu gibi bilgilere yer verildiği bildirilmektedir.

 

EK:

1- Ticari İstihbarat Hakkında Üstyazi

2- Hong Kong Genel Ticaret Odası'ndan alınan dokümanlar

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla

İlgili Dosyalar

Üst Yazı_

(0.738664 mb)