ICS2 Sürüm-2'nin Uygulanmaya Başlanması Hk.

Sayın Üyemiz;

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Ekonomi Bölümünden alınan bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, varış öncesi önbilgi sistemi olan ve güvenlik ve emniyet esasına dayanarak AB Gümrük Bölgesi'ni korumayı hedefleyen İthalat Kontrol Sistemi'nin (ICS2) ikinci sürümünün 1 Mart 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandığı bildirilmekte olup, uygulamanın posta operatörleri, ekspres kargo taşımacılığı, navlun sevkiyatı, lojistik hizmet sağlayıcıları ve havayolu taşımacılığı sektörlerini etkileyeceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, AB'ye veya AB'den transit olarak başka ülkeye gönderilen tüm eşyalar için anılan sektörlerde çalışan ticaret erbabının ve şirketlerin, eşyaların AB'ye varışlarından önce Giriş Özet Beyan verilerini ICS2 üzerinden AB gümrüklerine bildirmelerinin zorunlu hale geldiği, söz konusu verinin bildirilmemesi durumunda eşyanın AB gümrüklerinde durdurularak gümrük işlemlerinin yapılmayacağı, yetersiz beyanların ise reddedileceği ya da yaptırımların söz konusu olabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.