İDMİB Genel Kurula Çağrı

İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÜYELERİ İÇİN OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

                                                                                                                             

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin yönetim kurulu kararı doğrultusunda olağan genel kurul toplantı gündemi ve tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Birinci toplantı için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın Ek’te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Bilgilerini ve teşriflerini önemle rica ederim.                             

 

Mustafa BEKTAŞ

Genel Sekreter

G Ü N D E M

  a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

  b) Başkanlık divanının seçilmesi,

  c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

  ç) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

  d) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

  e) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası,

  f) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

  g) Dilekler.

 

 

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI

1. TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ

1.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK

2. TOPLANTININ TARİHİ VE SAATİ

İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği

17.04.2024 Çarşamba Saat 14:00

29.04.2024 Pazartesi Saat 11:00

TOPLANTILARIN YERİ

Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:3 Bahçelievler / İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.itkib.org.tr internet adresimizden ulaşabileceğiniz gibi

212 4540266, 212 4546170,  212 4540247, 212 454 0288 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.