İhale İlanı-Pakistan Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) gelen bir yazıda, İslamabad Ticaret Müşavirliği tarafından Ticaret Bakanlığına iletilen yazıya atıfla, Pakistan Ulusal Elektrik İletim ve Sevk Şirketi tarafından, "Enerji İletimini Geliştirme İkinci Yatırım Programı-Kısım 4" kapsamında teçhizat alım ihalesine çıkıldığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Bir örneği ekte yer alan ve alımı yapılacak ürünler ile şartları içeren ihale ilanında, Asya Kalkınma Bankası'ndan (ADB) anılan yatırım programına yönelik olarak finansman sağlandığı ifade edilerek tekliflerin ADB üyesi ülkelere açık olduğu belirtilmiştir.

Yazıda devamla; ADB'nin Tek Aşamalı, Tek Zarf Teklif Süreci (Single-Stage: One-Envelope Bidding Procedure) ile uyumlu olarak Açık Yarışma Teklifi (Open Competitive Bidding) yoluyla talep toplanacağı belirtilen ihale için son teklifin 21 Ağustos 2023 saat 11:00'a kadar (Pakistan saati) sunulabileceği kaydedilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar

İhale İlanı

(0.878795 mb)