İhracaat Bedellerinin Yurda Getirilmesi - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasında mezkur; "Ek-2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen; "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek-3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 29 ülkeye tam istisna, 10 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ihracatçı firmalar tarafından intikal eden muhtelif dilekçelerde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ülkesine yapılan ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde çeşitli sıkıntılar yaşandığı, bedellerin bankacılık sistemleri aracılığı ile yurda getirilemediği ifade edilmekte olup Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin anılan Genelge'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında tam istisna tanınan ülkeler arasına alınması yönünde talepler yer almaktadır.

Bu kapsamda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin tam istisna tanınan ülkeler arasına eklenmesi konusunda bir değerlendirme yapılmasını teminen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki siyasi ve ekonomik durum ile ilgili olarak adı geçen ülkeye yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçıların karşılaştıkları sorunlara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarına girişte karşılaştığı sorunlara ilişkin görüşlerini 02 Şubat 2022 tarihine kadar [email protected] adresine göndermesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.