İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasında mezkur "Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,-ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 31 ülkeye tam istisna, 8 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlanmaktadır. İhracatçı firmalar tarafından intikal eden muhtelif dilekçelerde, Kongo, Mali ve Güney Sudan’da bankacılık sisteminin gelişmemiş olduğu ve bu sebeple ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde sorunlar yaşandığı bildirilmektedir. Bu çerçevede, Kongo, Mali ve Güney Sudan’a gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin olarak bahse konu ülkelerin tam istisna tanınan ülkeler arasına eklenmesi konusunda bir değerlendirme yapılabilmesini teminen adı geçen ülkeye yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçıların karşılaştıkları sorunlara ilişkin daha kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunların (var ise belgelerle birlikte) 14.04.2023 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.