İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi - Moritanya

Sayın üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasında mezkur; "Ek-2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen; "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek-3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 29 ülkeye tam istisna, 10 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlandığı ifade edilmektedir.

 

İhracatçı firmalar tarafından intikal eden muhtelif dilekçelerde, Moritanya ülkesine yapılan ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde çeşitli sıkıntılar yaşandığı, bedellerin bankacılık sistemleri aracılığı ile yurda getirilemediği, Türkiye’de ihrakiye belgesine sahip akaryakıt şirketlerinin Moritanya kıyılarındaki balıkçılara akaryakıt ihracatı yaparak akaryakıt tedarikinde bulunduğu, bu kapsamda Türkiye’den TL cinsinden fatura keserek ihracat beyannamesi açtıkları ve gümrükleme işlemlerini yaptıkları, akaryakıtın fiili tesliminin EPDK düzenlemelerine göre yetkili Türk dağıtım şirketlerinin söz konusu coğrafyadaki tanker/depolarından yapıldığı, bahse konu akaryakıt şirketlerinin akaryakıt tedarikinde bulunduğu balıkçı teknelerinin Moritanya’da kurulu şirketlerinin olmadığı, Moritanya açıklarında uluslararası bağlantıları yeterli seviyede olmayan balıkçıların Moritanya bankacılık sitemine erişimlerinin bulunmadığı, balıkçıların Moritanya’da gerekli alt yapıyı kurup bankacılık sistemine erişerek bedelleri göndermelerinin teknik olarak mümkün olmadığı, sorunun ilerlemesi halinde Türk akaryakıt şirketlerinin balıkçılara akaryakıt tedarik etmelerinin ve faaliyetlerinin aksamasının söz konusu olduğu ve Moritanya’nın anılan Genelge'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında tam istisna tanınan ülkeler arasına alınması yönünde taleplerin yer aldığı belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda, Moritanya’ya gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin olarak Moritanya’nın tam istisna tanınan ülkeler arasına eklenmesi konusunda bir değerlendirme yapılmasını teminen Moritanya’daki mevcut siyasi ve ekonomik durum ile ilgili olarak adı geçen ülkeye yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçıların karşılaştıkları sorunlara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarına girişte karşılaştığı sorunlara ilişkin görüşlerini 04 Şubat 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine göndermesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu

İlgili Dosyalar