İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi - Yemen

Sayın Üyemiz,

 

Bilindiği üzere, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasında mezkûr "Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,-ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 29 ülkeye tam istisna, 10 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlanmıştır.

 

İhracatçı firmalar tarafından intikal eden muhtelif tarihli dilekçelerde, Yemen ülkesinde iç savaş olduğu, bankacılık sektörünün çalışmadığı, ihracat bedellerinin tahsilatında sorunlar yaşandığı, ülkeye girişlerin neredeyse imkânsız hale geldiği, Türkiye'den Yemen'e direk uçuşların olmadığı ve Yemen'de Türk Konsolosluğu'nun hizmet dışı olduğunun bildirildiği dile getirilmektedir.

 

Bu kapsamda, hâlihazırda ihracat bedellerinin yüzde ellisinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler arasında yer alan Yemen'e gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin olarak Yemen'in tam istisna tanınan ülkeler arasına eklenmesi hususunda bir değerlendirme yapılmasını teminen Yemen'e yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçılarımızın karşılaştıkları sıkıntılara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Bu çerçevede, konuyu bilgilerinize sunar, bahsi geçen hususta ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunların (var ise somut belgelerle birlikte) 17.12.2021 tarihi saat 13:00’e kadar  [email protected] e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.