İhracat Beyannamelerini Kapatma İşlemlerinin  31 Aralık 2019 Tarihi Sonuna Kadar Tamamlanması

Sayın Üyelerimiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerini kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiğinden bahisle; ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurularak ihracat işlemlerini süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılmış oldukları belirtilmektedir.

Bu itibarla, ihracatçılarımız ile ilgili aşamalarının hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla