İhracat Desteklerinden Yararlanan/Yararlanmayan Firmaların Yapılarına İlişkin Ticaret Bakanlığı Anketi

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, ihracatçı firmalara yönelik, online doldurulabilecek bir anket çalışmasının yapıldığı belirtilmiştir. Link aşağıda yer almaktadır. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9VhqaljxlK067mi_UGXCpNp6t8Jce3m8J05CFqWz7fq9dAQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

 

Anılan yazıda devamla, söz konusu anketin amacının, ihracat desteklerinden yararlanan/yararlanmayan firmaların yapıları hakkında bilgi edinmek olduğu ve ankete katılan firmaların bilgilerinin kesinlikle gizli tutulacağı ifade edilmektedir. Anketin sağlıklı yapılabilmesi için katılımcı firmaların anket formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurulması önem arz etmektedir.

 

Anket ile ilgili olası sorular için; Ticaret Uzmanı Metin KIRKIN ([email protected] ya da 0312 204 86 65) ile iletişim kurulabilir.

 

Bilgilerinize sunarız