İhracat Döviz Bedellerinin Bankalara Getirilmesi Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; ihracat bedellerinin ülkemize getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80'inin bir bankaya satılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemenin, 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018- 32/48) uygulama usul ve esasları kapsamında yürütülmekte olduğundan bahsedilmektedir.

Aynı yazıda devamla; bu kapsamda ihracatçı firmalarımız tarafından TİM’e iletilen bildirimlerde; özellikle bankacılık sisteminin gelişmediği bölgelere yönelik ihracatta, ihracat bedellerinin döviz büroları veya kuyumculuk firmaları üzerinden getirildiği; ancak bu kapsamda getirilen ihracat bedellerinin Döviz Alım Belgesi’ne (DAB) bağlanması hususunda sıkıntılar yaşandığının ifade edilmekte olduğu eklenmiştir. Örneğin Sudan gibi ülkelere uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle ilgili bankalarca söz konusu ülkelerden gelen ihracat bedellerinin kabul edilmediği ve bu sebeple firmalarımızda mağduriyetlerin oluştuğunun belirtildiği söylenmiştir.

Söz konusu mağduriyetlerin çözümlenebilmesi noktasında, döviz bedellerinin yurda getirilip bankalara satılması hususunda hangi ülkelerde sorunlar yaşandığının belirlenerek ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerin daha etkin yürütülmesini teminen TİM tarafından daha detaylı bilgilere ihtiyaç duyulmakta olduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede, ihracat bedellerinin yurda getirilip bankalara yatırılması sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin üyelerimizin gerekli bilgileri 6 Kasım 2019 tarihine kadar [email protected] adresine iletmeleri rica olunur.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.