İhracat Pazarlarına İlişkin Talepler Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle orta ve uzun vadede depremden etkilenen bölgelerinin yeniden ekonomiye kazandırılabilmesini teminen yabancı ülkelerdeki muhataplara iletilmesi amacıyla önerilerin hazırlanmakta olduğu ifade edilmektedir. Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığınca yapılacak çalışmada değerlendirilmek üzere ihracat pazarlarına yönelik olarak; ikili ilişkiler, teknik engeller, geçiş belgeleri ve kotalar ile ihracat süreçlerinde yaşanan sorunlara ilişkin öncelikli talep ve beklentilerin bildirilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Bilgileri ve yabancı ülkelerdeki muhataplara iletilmek üzere bahse konu hususlardaki sorunlar ve taleplerin 9 Mart 2023 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.