İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine ilişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

7 Ekim 2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine ilişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe girmesi ile aşağıdaki tablodaki değişiklikler yapılmıştır;

 

 

 

DEĞİŞİKLİK

ESKİ

YENİ

MÜRACAAT USULÜ

8. MADDE 2. BENDİ

Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci kişi(ler)

Firmayı temsile yetkili kişi(ler)

HUKUKİ SORUMLULUK

9. MADDE 1. BENDİ

Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci kişi(ler)

Firmayı temsile yetkili temsilci kişi(ler)

İADE, İPTAL

10. MADDE 1. BENDİ

Pasaport alma şartının kaybedilmesi durumunda 15 gün içinde bölge müdürlüğüne müracaat yapılmaması durumunda firmanın diğer yetkililerine 10 yıl müddetle pasaport verilmemesi

Pasaport alma şartının kaybedilmesi durumunda derhal bölge müdürlüğüne müracaat yapılmaması durumunda firmanın diğer yetkililerine 4 yıl müddetle pasaport verilmemesi

 

İlgili Karara aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201007-11.pdf

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla