İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ

Sayın Üyemiz,

04/03/2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazetede “İhracı Yasak ve ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2020/4) yayınlanmış olup, bu Tebliğ ile İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla