IOSS ve Numune İşlemleri Hakkında (Avrupa Birliği)

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği tarafından sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde düşük kıymet beyanının ve vergi kaybının önüne geçmek, KDV'nin tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak ve AB'de yerleşik şirketleri korumak amacıyla "E-Ticarette KDV Paketi" adı altında yayımlanan Konsey Tüzükleri kapsamında, 01.07.2021 tarihi itibariyle 22 Avro olan KDV istisnası kaldırmış ve işletmeden tüketiciye (B2C) satışlarda kıymeti 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda geçerli olacak "Import One Stop Shop (IOSS)" adında yeni bir KDV sistemi kurulduğu belirtilmektedir. 

Bahse konu sistemin işleyişine ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğünce hazırlanan IOSS ve numune işlemleri ile ilgili bilgilendirici broşürler ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinize sunarız.

 

Ek1: Numune İşlemleri-AB Uygulaması için tıklayınız.

Ek2: IOSS-AB’nin Yeni KDV Sistemi için tıklayınız.